Kuća Emin Muse(Ehat Muse) (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 949/55

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Kuća Ehat (Emin) Muse se nalazi u ulici "Halil Kasapolli", br. 9 u Peći. Kuća, kao temeljnu potrebu za zaklon i sigurnost, predstavlja temeljnu osnovu svih konstrukcija. Možemo reći da je dosegla visoki stepen u arhitetktonskom i na funkcionalnom aspektu . Kuća Emin Muse je sagrađena na kraju XVIII veka i nalazi se u severozapadnom delu parcele, i privućena od granice sa komšijama. Veličina parcele je: 21X27m. Sama kuća ima dimenzije 14X10m, sa spratovima P +1.Glavna fasada vodi s juga. Kuća sa tipičnog arhitektonskog aspekta pripada gradu Peć koja je dostigla izvanredni nivo plastike i formiranja po potrebi čoveka. Čardaci, delovi sa strana i obrada raznih detalja skupljaju se u veoma odličnoj celini. Dakle, je stara gradska kuća tipa zatvorenog balkona, izgrađena za potrebe živlenja porodice. Kuća ima arhitektonsku vrednost sa tradicionalnim albanskim elementima. Konstrukcija između spratova je izrađena od drveta, zid od prirodnog kamena i pečenih cigla. Kuća je izgrađena od albanskih zidara. Osim arhitektonskih vrednosti, objekt se karakteriše čak i sa vrednostima primijenjene umetnosti. Ove vrednosti su prikazane u unutrašnjosti objekta.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002802

Naziv: Kuća Emin Muse(Ehat Muse)

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad Peć

Lokacija: Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Halil Agusholi - Jarinë

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XVIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.