Hamam Djamia (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 02-551/77

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Hamam džamija sagrađena je 1587 godine. Ona se nalazi u starom delu grada u naselju "Hadži Zeka" blizu Hamama Hadži Bega i zgrade Prve Albanske Škole u Peči. Džamija spada među najstarije istorijske monumente kulturnog nasleđa, ne samo Peći, već i Kosova. Džamija je poznata kao Bula Zade Hasan. Tokom 1890 godine bila je spaljena, a bila je spaljena i tokom Prvog Svetskog Rata, a obnovljena je nakon 5 godina. U dvorištu džamije postoji niz grobova koji pripadaju različitim vremenskim razdobljima. Džamija na ulazu ima hajat a na desnoj strani nalazi se izvori za abdesa. Džamija u unutrašnjosti ima salu za molitve, mahfil, miniber i ulazna vrata prema minaretu. Izgrađena je od neobrađenih kamena i kamena, a uglovi od obrađenog kamena. Minaret je građena od rezanog kamena i ima 12 uglova gde postoji i 12 lukova. Ukupna površina je 285m2. Čardak (ulaz) je dodan kasnije. Džamija je promenjena tokom obnove i nema prvobitni izgled. Objekat se dobro uklapa sa sredinom i okolnim gradjevinama. Spaljen je i tokom zadnjeg rata na Kosovu 1999. Obnovleno je 2001 godine. Džamija se nalazi u 736 katastralnih dokumenata sa br. Broj 473 po karti. 33,14, s rasponom od: 17:50 14:00 X m.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002794

Naziv: Hamam Djamia

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Peć

Lokacija: Naselje Hadži Zeka, Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Lidhja e Pejës-Te pazari

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Kasni Srednjivek

Vek: XVII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.