Čaršijska Džamija – Džamija Kamena (Priština)

Status

Vrsta zaštite: Ostalo Data e Mbrojtjes: 02-278/1967

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2014-2015

Istorijat

Džamija Čaršije se nalazi u kompleksu stare Prištine, u centralnom delu grada na početku ulice “Nazim Gafuri” i ulice “Zenel Salihu”, tačnije na zapadnoj strani objekta Muzeja Kosova i služi kao pagoda islamske vere. Džamija je izgrađena na početku XV veka od strane Sultana Bajazita tokom borbe 1389 godine. Džamija se prvenstveno nalazila preko puta Stare Čaršije koja je srušena ’60 godina, pa i dan danas nosi ime Džamija Čaršije. U blizini ove džamije nalaze se: Šadrvan, Muzej Kosova, Džamija Jašar Paše i Arheološki Park, koje sve zajedno osnivaju kulturno-istorijsku celinu pod zaštitom države. Džamija je izgrađena od kamena na četvrtastoj osnovi (12.70m), od koje se pandativom prolazi na dvanaestostrani valjak na kojem se nalazi centralna kupola. Objekat ima jednu prostoriju, sa minaretom izgrađenog u potpunosti od kamena. Džamija je okružena veoma uskim dvorištem. Unutrašnja prostorija je osvetljena prozorima poređanih na različitim nivoima izraženog ritma, površine zidova su ukrašene zidnim slikama sa orijentalnim biljnim motivima tog vremena. Džamiju karakterizuje i poligonalni vrh minareta od kamena. Džamija je u svojoj unutrašnjosti, spoljašnosti i svojoj okolini pretrpela obnove i transformacije koje su uticale na njen vizuelni integritet, dok je minaret ostao netaknut od svojeg prvobitnog oblika. Na ovoj džamiji se trenutno vrše radovi konzervacije. Hajat koji je srušen tokom ove faze konzervacije, pretpostavlja se da je to bila poslednja intervencija XIX veka, obnovljenog nekoliko puta, što se može videti od natpisa na dve zvezde na južnoj strani. Što se tiče funkcionalnog, arhitektonskog i istorijskog aspekta, ova zgrade je jedinstvene strukture u skladu sa vremenskim transformacijama, i u svom sastavu čuva sve karakterističen elemente još od vremena izgradnje, pa se i smatra kao istaknuto građevinsko delo.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002782

Naziv: Čaršijska Džamija – Džamija Kamena

Klasa: Ansambël

Institucija: RCKN - Priština

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Priština

Grad / Selo: Priština

Lokacija:

Poštanski fah: 10000

Naziv ulice: "Nazim Gafurri"

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.