Stambena kuća - bivša Akademija Nauke i Umetnosti - Kosovë (Priština)

Status

Vrsta zaštite: Ostalo Data e Mbrojtjes: 952/1955

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2014

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2015

Istorijat

Kuća datira još od XIX veka i predstavlja retki primer stare gradske arhitekture stanovanja. Podaci govore da je ova kuća bila jedna od mnogih pansiona u Prištini. Bila je vlasništvo Tefik Rušit Mirašija i porodice Domaniku. Tokom 1964-1965 godina ovaj je objekat zbog velikih nanetih šteta u potpunosti obnovljen novim materijalom. Tokom ovih intervencija urađene su I neke izmene zboj nove funkcije kuće (ulazno stepenište, pregradni zidovi), cigle od blata su zamenjene blokovima a i dvorište je uređeno. Originalni objekat je bio podeljen u dve nezavisne celine sa posebnim ulazima. Nakon obnove, ove su dve zasebne celine spojene u jednu kako bi se prilagodile novoj funkciji – poslovni prostor. Dve strane su usmerene ka ulici a dve ka dvorištu. Dvorište je ograđeno visokim zidovima od blata i pokriven je glinenim pločicama. Na ogradnim zidovima se nalaze i otvori sa drvenim rešetkama. Objekat je plana P+1, pravougaone osnove. Zidovi na prizemlju su masivni debljine od 38 cm, izgrađeni od punih cigli, osim dva dela zidova koji su rađeni od prerađenog kamena. Prizemlje je zatvoreno sa obe ulice a osvetljenje dolazi iz dvorišta. Sa verande na prizemlju, putem drvenih stepeništa, pristupa se čardaku na spratu koji sa strane dvorišta ima drvenu ogradu. Konstrukcija čardaka se oslanja na šest autentična stuba postavljeni na betonskim stubovima, dok na gornjoj strani imaju drveni jastuk. Na spratu se nalazi 6 prostorija a ulaz u njih se nalazi direktno sa čardaka. Konstrukcija sprata je bondruk sa podrškom poroznih opeka. Pod na prizemlju je sada izrađen od betona, a na spratu je izrađen od obojenih daski. Tavan na spratu je od drveta. Prostorije ove zgrade su tokom dugog vremenskog perioda korišćene od strane Kosovske akademije nauke i umetnosti, dok se danas koriste kao kancelarije Udruženja političkih zarobljenika. Zgrada predstavlja očuvani primer tradicionalne arhitekture XIX veka, sa visokim umetničkim vrednostima.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002781

Naziv: Stambena kuća - bivša Akademija Nauke i Umetnosti - Kosovë

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Priština

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Priština

Grad / Selo: Priština

Lokacija:

Poštanski fah: 10000

Naziv ulice: Rr. Nazim Gafurri, Nr.10, Rr. Emin Duraku, nr.2

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period:

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.