Džamija Jašar Paše (Priština)

Status

Vrsta zaštite: Ostalo Data e Mbrojtjes: 02/53/1967 (02-278/67)

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2014-2015

Istorijat

Na putu “Nazim Gafurri”, kao integralni deo tradicionalnog arhitektosnkog ansambla Džamije Čaršije, Muzeja Kosova, Sahat Kule i Arheološkog Parka, sve pod zaštitom države, nalazi se Džamija Jašar paše, koja služi kao mesto molitve za islamske vernike u Prištini. Na osnovu pisanih podataka, izgradnja ove džamije datira još iz XV veka, dok njen izgled uglavnom datira iz XIX veka. Ovo se poklapa sa vremenom kada je Jašar Paša, kao građanin Prištine, finansirao realizaciju značajnih obnova u ovoj džamiji, i još od toga vremena ova džamija nosi ime Džamija Jašar Paše. Ovaj spomenik predstavlja primer kasnog baroknog stila tokom osmanlijskog doba. Zgrada je četvrtastog oblika - 10,50x 10,50 m, kamene je strukture tipa jedne kupole sa drvenim vratima otvorenog tipa, minaret je od kamena i tesnog dvorišta. Unutrašnjost predstavlja jedinstvenu prostoriju osvetljenu putem prozora poređanih na nivoima, sa naslikanim zidovima a u svom sastavu ima mahvil, mimber i mihrab. Fasada ulaznog dela i drveni tavan su takođe ukrašeni biljnim motivima. Desetostrani minaret postavljen pored džamije poseduje skulpturnu dekoraciju na donjem delu kao i elegantnu šerefu postavljenu na gornjem delu. Šadrvan je postavljen u centru dvorišta džamije, a jednostavne je kamene konstrukcije. Iako je ova džamija tokom vekova pretrpela dosta transformacija od svog prvobitnog izgleda, ona u svom sastavu poseduje sve karakteristične elemente čuvanih tokom vekova i građevinska je celima arhitektonskih, umetničkih, istorijskih i društvenih vrednosti. Ova džamija, osim što je od velike važnosti za islamsku zajednicu, računa se i kao građevinski delo važno za razvoj arhitekture i kulturno-istorijskog pejzaža grada Prištine.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002777

Naziv: Džamija Jašar Paše

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Priština

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Priština

Grad / Selo: Priština

Lokacija:

Poštanski fah: 10000

Naziv ulice: Nazim Gafurri

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period:

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.