Zgrada osnovne škole na Albanskom jeziku (Vitina)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Istorijat

Prva Albanska škola na Kosovu – Crkva Svetog Đorđa nalazi se u selu Gornja Stubla, opština Vitine. Istorijat škole je potiče ranije od imenovanja iste i tačnije reč je o Koledžu Svetog Luke, koji je započeo sa svojim radom još od 1584 godine. Albanska škola je radila itokom 1846 godine, godina koja je ugravirana u unutrašnjosti apside na spreju loze. Edukativno-obrazovna delatnost kao prve Albanske škole razvijena je još od 1868 godine sa učiteljom Don Mikelom. Austro-Ugarska je istu ozvaničila 1905 godine, ponovo sa učiteljom Dom Mikel Tarabuluzinom. Crkva Svetog Đorđa, drugačije poznata kao Prva Albanska škola na Kosovu, izgrađena je na strmom terenu, a sastoji se od podruma i prizemlja. Zgrada se nalazi u zapadno-istočnom pravcu a plana je u obliku slova L. Ulaz u podrum je moguć sa južne strane tamo gde se nalazi sala za molitve, kroz dva posebna ulaza, jedan za sveštenike a drugi za vernike. U sali se nalaze tri prozora na južnoj strani i još dva na istočnoj. Apsida se nalazi na severnom zidu, pored koje se nalazi i oltar. Pored prvog ulaza, ulaza koji koriste sveštenici, nalaze se dve bogoslužbene knjige: prva je “Rimski misal”, a druga je “Sveci i Praznici”. Iz ulaza za sveštenike sala se deli sa dva stuba, koji drže jedan zid u obliku luka, dok je druga podela koja se nalazi između oltara i preostalog dela sale improvizovana sa dva stuba bez prestonice. Oltar i sto oltara su obloženi obrađenim kamenjem. Apsida je ukrašena frizom, bojama sa marame Majke Tereze. U unutrašnjosti apside nalazi se ugravirani kvadrat u kojem se nalazi krst sa Isusom. Ulaz u prizemlje je moguć kroz vrata koja se nalazi na zapadu, gde se nalazi i predvorje smešteno na tri stuba. Samo predevorje je polukružnog oblika, izgleda apside sa zapada. Na prizemlju se nalazi nekoliko prostorija koje su služile za učenike kao učionice, za verske upravnike crkve i za upravnike škole. Zgrada je izgrađena od kamena povezan krečnim malterom. Pokrivena je dvovodnim krovom koji prati celokupan plan zgrade. Na zapadnom delu je uzdignut zvonik kvadratne osnove, pokriven četvorovodnim krovom. Fasada je jednostavnom linearnog oblika, malterisana je i ofarbana. U dvorištu crkve nalazi se spomenik Don Mikel Tarabuluzija, kao i spomenik posvećen Herojima Karadaka (1846-1848). Prva Albanska škola na Kosovu – Crkva Svetog Đorđa predstavlja spomenik od posebne istorijske, društvene i kulturne važnosti.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002741

Naziv: Zgrada osnovne škole na Albanskom jeziku

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Vitina

Grad / Selo: Selo Stubla

Lokacija: Stubla-(Vitina)

Poštanski fah: 61000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.