Arhiva Prištine (Priština)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes: 01.12.2000

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2014

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2015

Istorijat

Zgrada Centralne Arhive Prištine (CAP) bivša Srednja Tehnička Škola, koji se nalazi u prvoj zoni kulturne i istorijske baštine grada Prištine. Tačna godina izgradnje nije poznata, ali prema podacima veruje seda je izgrađena krajemXIXveka od nepoznatiharhitekata. Zgrada ima neo-klasičan stil, fasada je simetrična i jednostavno ukrašena pilastrama i spratovima koji se završavaju frizomkoje se karakterišu horizontalnost zgrade. Zgrada je pokrivena krovom na četiri vode. Sastoji se od - podruma, prizemlja i sprata. Svaki sprat ima oko 460 m2, što znači da je objekat ukupne površine od 1.380 m2. Fasada ove zgrade ponekad je samo okrečena. - U vreme Turske bila je u vlasništvu Paše (ime nepoznato) i služio je kao zatvor. - Nakon II svetskog služila je kao profesionalna škola (škola zanatlija) škola za učenike u ekonomiji 1947- 1951. - Studentski domučenika Gimnazije“Ivo Llolla Ribar” 1951-1957. - Nakon ukidanja autonomije Kosova, škola je korišćena od strane izbeglica za 10 godina, izbeglice iz Hrvatske i Bosne. - Nakon rata /1999/ OEBS je izvršio popravke i korišćena je kao srednja tehnička škola 2002-2003. - U 2004 godini od Skupštine Prištine je data na korišćenje Arhivi Grada Prištine, ali objekt ne ispunjava uslove za ovu vrstu odredišta.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002723

Naziv: Arhiva Prištine

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Priština

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Priština

Grad / Selo: Priština

Lokacija: Istorijski centar grada Prištine

Poštanski fah: 10000

Naziv ulice: Rr. Ibrahim Lutfiu, Ish"Nazmi Gafurri" Nr.23

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period:

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.