Džamija Laba (Priština)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes: 20.08.2000

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2014

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2015

Istorijat

Džamija Lapi se nalazi u severnom perifernom delu stare gradske jezgre (Stara Čaršija) Prištine. Istorijski gledano, takođe je poznato kao džamija Ramadanije i pripada Otomanskom razdoblju. Većina dokumenata dokazuju da je Džamija Laba sagrađena 1470 godine. Ali, u1996 godini pronađena je u dvorištu mermerna ploča koja vodi u drugi datum gradnje (Hidžra 959, odnosno 1551 godine). Prema anonimnom putniku, istaknuto je da je džamija započela kao crkva, kada je počela gradnja minareta, katolici su je dva puta rušilitokom noći. Arheološka iskopavanja nikada nisu preduzeta, imoždabi stavio svetla na poreklo zgrade. Džamija kontinuirano je funkcionisala kao mesto obožavanja i molitve do 1999 godine, kada je zapaljena izatim napuštena. Džamija Laba se sastoji od same džamije sa njenim minaretom, dvorište sa okolnim zidovima na severu i zapadu, mesto abdesta (fontana za abdes pre molitve), koji se nalazi unutar zida koji okružuje dvorište. Osnova džamije ima dimenzije 11.5 x 11 m. Njegovi zidovi su debljine 15 m, a izrađene su od peskovitog klesanog kamena i zamotanog malterom. Minaret je izgrađen na isti način. Prostorija džamije se deli odkubea koji seoslanja na osmougaonik. Prelaz od osnove na osmougaonik je sprovedeno koristeći pendentivu. Unutrašnjost džamije je poznatapo pendativima koje počinjuna nivouzemlje za podržanje osmougaone kupole iznad kvadratne sobe, što čini ovu džamiju veoma posebnom. Unutrašnjost je ukrašena šarenim freskama, gde dominiraju cvetni motivi. Ovi crteži su vrlo cenjeni od strane stručnjaka islamske umetnosti kao redak i jedinstven rad XVI veka. Džamija je obnovljena tokom 1980-tih godina. Tokom rata 1999 godine je bio spaljen. Iako nije u potpunosti uništen, vrata, prozori i enterijer od drveta je izgoreo. Cela unutrašnja površina je prekrivena čađom i prljavštinom, i pod je prekriven komadima. Od 1999 godine džamija je prepuštena slučaju, bez vrata ili prozora. Tokom obnove u 1980 godini, minaret je popravljen crvenim ciglama. Kasnije fasada prema putu, zapadni zid džamije je prekrivena belim silikatnimciglama. Ulaz u džamiju, koji je izvorno bila iz dvorišta, je prekrivena krovom da bi služila kao ulaz za susedni poslovni prostor. Dvorište u celini je izgubilo svoj izvorni oblik i služi kao parkiralište "Mihraba", "mimber-propovedaonica" i "mahvili" unutar džamije su potpuno uništeni vatrom. "Mihrab" je bio ukrašen šarenim geometrijskim ornamentom. "Mimber" je sagrađena od kamena iu kasnijoj fazi je prekriven kompensadom. "Makvilli" je sagrađena od drveta. Tokom godina 2009- 2010 je izvršeno konzervisanje/obnova džamije. Ceo unutrašnji deo je očišćen od otpadaka i čađe. Unutrašnji elementi od drveta, vrata i prozori su obnovljena prema izvornom modelu. Pod je obnovljen. Murali su obnovljeni i konzervišu seod stručnjaka na tom području, koristeći materijale i najbolje savremene prakse. Dok spolja, silikatne cigle za pokrivanje i aneks su otklonjeni i oštećeni malter je popravljen tradicionalnimslojem od kreča. Železni sloj ispod pokrivača je zamenjen tradicionalnim slojem glazure. Džamija je sada otvorena za versku zajednicu.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002721

Naziv: Džamija Laba

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Priština

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Priština

Grad / Selo: Priština

Lokacija: "Kod džamije Laba"

Poštanski fah: 10000

Naziv ulice: "Ilir Konushevci"

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.