SAHAT KULA (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Zgrada se nalazi u jezgru "Velike Čaršije",tačnije na mestu zvanom "Polje Sahata" i sagrađena je 1597 godine. Ova zgrada je izgrađena neposredno nakon izgradnje "Džamija Hadum", jer je brzi razvoj zanatstva i trgovine nametnuo potrebu za uspostavljanje reda koji bi definirao radno vreme u gradovima. Sahat-kula je zapaljena 1912 godine od crnogorske vojske, i tom prilikom satni mehanizam je uklonjen i prebačen u Crnu Goru. Za 100 godišnjicu rušenja zgrade, MKOS Kosova, je ponovo izgradio objekat u blizini postojećih temelja, na osnovu foto-materijala iz arhive RCKN Đakovica. Dimenzije objekta su: 4.10x4.10 m (širina), dok visina je 30 metara. Temelji stare zgrade su bile građene od kamena, zidovi do osmatračnice (kombinacija kamena i pečene cigle), i iznad osmatračnice je izgrađena od drvene konstrukcije, prekriven olovom. Novi objekat je izgrađen jakim materijalom (cigle i beton), dok u fasadi sa zapadne strane su postavljeni originalni kameni sa natpisima iz stare zgrade i krov je prekriven olovom

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002708

Naziv: SAHAT KULA

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: Velika Čaršija

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Mazllom Lakuci

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVI

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.