KULA IMER POGE (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Kula je sagrađena u XVI veku od Hasan Aga Ćeli iz Demjani, koji je izgradio džamiju Rogove 1580 godine i Hamam Rogove (koja ne postoji danas). Objekat pripada vrsti trospratnih kula. Tehnika zidanja i struktura građevinskog materijala (kamen, kreč, crep), je u skladu sa Džamijom Hasana Age u Rogovu, i može da se pretpostavlja da je izgrađen ne samo u isto vrijeme, ali i od istih majstora. Prvenstvena svrha objekta bila je stambena, gdje prizemlje se koristilo kao staja, prvi sprat bio je namenjen za stanovnike kuće, dok je drugi sprat bio soba za muškarce. Neko vreme za kulu se kaže da je služila kao džamija, to dokazuje i kupola koja se nalazi u sobi za muškarce i to čini kulu jedinstvenom u odnosu na stil gradnje na Kosovu i šire. Kula Imer Poge prema svim zapisima, smatra se najstarijom kulom na Kosovu. Spoljni zidovi su od kamena, dok pokrov je od materijala sloja olova i kamenih pločica, koju nailazimo retko kod ove vrste objekata. Konstrukcija među-spratova je izgrađena od drvenih greda, srednje veličine, pošto i same dimenzije kule su prosečne veličine. Podovi međusprata su od dasaka, dok u prizemlju su od zemlje. Vertikalna komunikacija se obavlja unutrašnjim drvenim stepenicama. Na trećem spratu nalazi se gostinska soba, sa ognjištem između zida nasuprot ulaza, dok u predvorje sobe je smešten kauč-han, koja takođe ima ognjište. U godinama 2009 i 2013-2014, su obavljeni delimični radovi u kuli sa ciljem zaštite zgrade od daljnjeg oštećenja. Intervencije se sprovode u rehabilitaciji pokrova, čišćenja i injektiranja spoljnih zidova i strehe. Ali, u ovoj kuli su potrebni više radova u konzervaciji - restauraciji, kako bi kula postala potpuno funkcionalna..

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002611

Naziv: KULA IMER POGE

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Selo Rogovo-Đakovica

Lokacija: Selo Rogovo

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Fshati Rogovë

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVI

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.