Ali Bel Bicaja Mlin sa Kulom (Istok)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 877/2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Istorijat

Mlin sa kulom je četvorougaonog oblika i četvorougaonog krova. Mlin izgrađen je na spratu, etaža mlina je P+1, a izgrađen je u XX v. od kamenja i drveta. Ovaj mlin izgrađena je u obliku kule a osim što je služio je za mlevenje preostali deo služio je za stanovanje vlasniku mlina kao i nekom slučajnom prolazniku. Mlin-kula je danas van upotrebe pošto je spaljen tokom 1999. Mlin je izgrađen na katastarskoj parceli br. 70806008 - 251, i ima vrednosti industrijske baštine.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002560

Naziv: Ali Bel Bicaja Mlin sa Kulom

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Istok

Grad / Selo: Selo – Vrelo

Lokacija: Selo Vrelo - Istog

Poštanski fah: 31000

Naziv ulice: Vrellë - Istog

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.