Džamija sela Smolica (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Džamija se nalazi na ulazu sela Smolice. Objekat je izgrađen na početku XIX veka i simbol je otpornosti. Džamija je četvrtaste osnove, uglavnom izgrađena od rečnog kamena i ciglama, dok su izrezbareni kameni korišćeni za izgradnju ivica objekta, za elemente prozora i luka ulaznih vrata. Izrezbareni kameni su takođe korišćeni i za izgradnju krune zidova ili donjeg dela krova.Konstrukcija krova je od drva, pokrivena tradicionalnim crepovima. Ulaz u džamiju je sa severne strane i istaknut je portalom sa izrezbarenim kamenima koji završavaju duplim lukom. Prozori su postavljeni u redove, na prizemlju prozori četvrtastog oblika sa izrezbarenim kamenom u obliku luka koji je postavljen iznad njega i ukrašen malim kamenjem, isto tako oblika luka. Sa istočne i južne strane postoje po dva prozora, dok se na zapadnoj strani nalazi samo jedan. Na spratu je sa svake strane postavljen po jedan prozor kružnog oblika.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002482

Naziv: Džamija sela Smolica

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Selo Smolica

Lokacija: Selo Smolica

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Fshati Smolicë

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.