Crkva Sv. Ane u Dunavu (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes: 2006

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 09.10.2015

Istorijat

Crkva Sv. Ane se nalazi u selu Gornji Dunav, opština Gnjilane. Crkva Sv. Anne je sagrađena 1938. godine, iste godine kada je izgrađena i džamija u selu. Ovo je jedina katolička crkva u opštini Gnjilane, koja se od 2014. godine nalazi na Listi kulturne baštine pod privremenom zaštitom. Crkva Sv. Ane ima veoma dobar geografski položaj: nalazi se u blizini državne granice između Kosova, Srbije i Makedonije, i nadmorskoj visini od 800 metara. Ona ima dvorište koje lepo sređeno, okruženo topolama, borovima i lipama. Na udaljenosti od oko 300 metara od crkve se nalaze seoske grobnice. Osnova crkve je izgrađen od kamena i njeni zidovi od opeke i krečnog maltera. Zidovi su obloženi kamenjem plovućak raznih boja, okruženihmalterom za spajanje sa ispustima u obliku fuga. Na levoj strani od ulaza se nalazi njen pravougaoni zvonik visok 12 metara. Na fasadi zvonika se nalazi niša koja je visoka približno koliko i ulazna vrata. Iznad niše, na svim četiri stranama zvonika, nalazi se po jedan uski prozor. Odatle se zvonik sužava i završava se krovom nad kojim se nalazi krst. Iznad ulaznih vrata se nalazi jednostavna ploča na kojoj piše ime i datum izgradnje crkve “Katolička crkva Sv. Ane, 1938“. Po strani ulaznih vrata su dva zatvorena vrata: pre nedavnog renoviranja (2012) jedna je komunicirala sa zvonikom, dok je druga bilao povezana sa ispovedaonicom. Sada je stvoren uski hodnik s kojeg se direktno ulazi na molitvenu salu jer je crkva jednobrodna. U stvari, u molitvenu salu se može uči kroz tri paralelna ulaza koji predstavljaju jedan oblik tribelona, ali bez arkada. Sa obe strane se nalaze klupe za sedenje ljudi, stvorivši na taj način hodnika u sredini za ketanje. Molitvena sala završava se polukružnom apsidom kako iznutra tako i spolja. Po strani abside su dvepomoćne prostorije. Ispred apside se nalazi pravougaoni prozor, a na bočnim zidovima su po tri prozora, ali generalno gledano, osvetljenje u crkvinije dovoljno. Na podu podignutomza dve stepenice, a koji se nalazi u apsidi, stoji podignuti oltar. Krov crkve je dvostrešni a jedna nadstrešnica pripadaapsidi. Krov je popravljen u 2012. godini, kada su pridodati i oluci. Tokom rata na Kosovu u godinama 1998/1999, objekat crkve je služio kao bolnica.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000180

Naziv: Crkva Sv. Ane u Dunavu

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Dunav

Lokacija: Dunav

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.