Muzička škola u Gnjilanu (bivši Saraj Mustafa Paše) (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Istorijat

U gradu Gnjilanu, preko puta Atik Džamije, nalazi se objekat muzičke škole, bivši Saraj Mustafa Paše. Ovaj objekat je izgrađen 1887 godine, a izgradio ga je Mustafa Paša i služio je za stanovanje. Pre Drugog Svetskog Rata, kupio ga je Nuredin Malić Aga i nastavio je da ga koristi za stanovanje. Nakon Drugog Svetskog Rata, zgrada je uzeta pod državnim vlasništvom i koristila se kao osnovna škola, dok se danas nalazi pod opštinskim vlasništvom i u funkciji je niže srednje muzičke škole. Ova zgrada ima istorijske i arhitektonske vrednosti. Predstavlja primer javnih zgradi izgrađenih na kraju XIX veka u Gnjilanu. Zgrada se razlikuje po izradi drvenih elemenata koje je izradio lokalni stolar – Hajrulah Kolići. Zidovi su izrađeni od pečenih cigli povezane malterom. Zgrada je oformljena na prizemlju i podignuta na sprat. Pristup objektu je moguć spoljašnim stepeništem koje se nalazi na prednjoj fasadi. Prednja fasada je karakteristična po dekoracijama oko prozora neoklasinčnog stila, gde se razlikuju polukružni oblici na gornjem delu otvora. Zgrada je oštećena zemljotresom 2002 godine. Na kraju 2007 godine počele su intervencije restauracije koje su okončane na početku 2008 godine.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000168

Naziv: Muzička škola u Gnjilanu (bivši Saraj Mustafa Paše)

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Gnjilane

Lokacija: Gnjilane

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice: "Adem Jashari"

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.