Arheološki lokalitet - Utvrđenje Suka kod Crmljane (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: E.K. 02-108/70

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012-2014

Istorijat

Na jednom visokom brdu na oko 500 metara nadmorske visine, na severnoj strani sela Crmljan, sa dominantnom geostrateškom pozicijom, pozicionirana je Suka Crmljan jedno aheološko nalazište poznato kao Gradina (tvrdjava) Crmljana. Njegovi zidovi prate izohipse stenovite terenske konfiguracije sa površinom od oko 1.3 hektara. Suka Crmljan ima sve osobine jedne tvrđave Kasne Antike, ali na osnovi arheološkog dokumentiranja, tu je dokazano kontinuitet života od Gvozdanog Perioda do Rano Srednjovekovnog doba. Posebnost ovog utvrdjenja je vizuelno komuniciranje sa; tvrdjavom u Dollc i tvrdjavom kod Jerine iz Podgrađa iz Kline na severu, sa tvrdjavom u Radavac i onoj u Jablanice iz Peći na severozapadu, grad Djakovica vidi se na horizontu u pravcu jugozapada, tvrđava Zatrica iz Orahovca vidi se na severoistoku- istoku, kao i prema jugu pokazuju se pejsaži brda i polja koji idu do podnožja planine Paštrika.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002085

Naziv: Arheološki lokalitet - Utvrđenje Suka kod Crmljane

Klasa: Ansambël

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Crmljan

Lokacija: Suka Crmljan

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Bronzano doba

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.