Konak Jašar Paše (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Nr i ven 610/55

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Istorijat

Konak Jašar Paše U središtu grada, odnosno na proširenom delu Ćarsije, u drugom delu XIX veka godine 1850, Hadžii Zeka poćeo je izgradnju konaka. Posle 1902 izgradnju je nastavio njegov bratanac, Jašar Paša. Konak Jašar Paše je primer gradjanskog stana, deo jednog kompleksa sa kulom Hadži Zeke. Današnji objekat je obnova starog konaka, koji je izgrađen na temelju kamenog zida, sa drvenim gredama, sa debelim zidovima od opeke u stilu “bondruk”. Osnovne dimenzije kuće su: 19.50 x13.80 m. U pogledu kompozicije, kuća se istiće prisutnosću u obliku polusprata sa tri prostorija i dva sprata sa centralnom halom i dve prostorije na drugom spratu. Polusprat ima tri ulaza međutim u visim spratovima kod centralnog ulaza pristupa se jednoj vrsti hodnika ispod ispod ugla u gornjem spratu. Oba dva sparata razvijaju se okolo neredovnog hodnika, prvi spart ima tri sobe i jedan ćosak, dok se u gornjem spratu stiže preko boćnih stepenica, gde se hodniksužava u korist jedne sobe. Svaka soba ima grejanje, hamumdžik i drvene ormariće. U dekorativnom smislu, drugi sprat se razlikuje sa prostorijama, tavanima i uglima izgrađenim sa rućno uradjenom drvenom građom. Konak ima takozvanu ašćihan e sindirmu i hodnik. Ovo služi za spremanje hrane. Objekat je korisćen od porodice do 1999 godine kad je spaljen od strane srpskih snaga. Posle rata objekat je dobio pripritet za restauraciju i od 2008 je pod resturacijom. Završen je 2011 godine.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002080

Naziv: Konak Jašar Paše

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad-selo: Peć

Lokacija: Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Adresa:Jashar Pasha nr. 14 Pejë

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.