Česma Sahit Age (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes: 2006

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 09.10.2015

Istorijat

Blizu Gnjilana, na izlazu grada u pravcu sela Mališevo, nalazi se Sahit Agina ćesma. Ova građevina, prema podacima vlasnika česme, izgrađena je pre stotinu godina. Znači, izgrađena je u isto vreme kada i kuća - Kula Sahit Age. Česma je izgrađena od tesanog i neotesanog kamena. Na prednjoj strani, gde voda protiče kroz metalnu cev, ima izgravirano udubljenje u lučnom obliku sa vrhom, a u sredini postoji otvor u obliku prozorčića (niše) koji je sigurno služio za postavljanje posude od koje se pila voda. A iznad česme se nalazi kamen u sferičnom obliku. Posečena je i fotografisana nekoliko puta od 2006. a u Decembru 2014 ga je RCKN- Gnjilane snimio i kompjuterski obradio.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000106

Naziv: Česma Sahit Age

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Gnjilane

Lokacija: Na izlazu iz Gnjilana u pravcu sela Mališevo.

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice: Rruga e Malishevës

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.