Kula Sadik Nivokaziija ( Tekija Šejh Hazirija ) (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Kula se nalazi u selu Nivokaz, u blizini glavnog puta Đakovica-Klina. Kula je sagrađena u ranim godinama XIX-tog veka. Osim stambene svrhe kula je takođe služila kao tekija (pripada redu-Halvetije). U istoriji kula (tekija) je odigrala važnu ulogu, zbog svoje blizine Junika, gde su održani važni sastanci sa patriotima kao što su Bajram Curri, Hasan Priština itd. Kula je izgrađena na tri etaže, od kamena materijala i sa odlikom tradicionalne arhitekture. Uglovi kule, prozorski okviri i ancak strehe su izrađene od klesanog kamena, dok ostatak zidova je izrađen od rečnih kamenja različitih veličina. U prizemlju je prostor nazvana štala (služi za stoku), vrata su izrađena od hrasta koji ima zasun (direk) iznutra i umesto prozora ima nekoliko rupa za ventilaciju. Na drugom spratu kule se stiže spoljnim kamenim stepenicama koje su pokrivene krovom, takvo konceptualno rešenje za stepenice sa debelim kamenih zidova sa strane se ne suočavaju u bilo kojem drugom objektu. Na ovom spratu su male sobe koje se nazivaju ćilar i služe kao spavaće sobe. Ove sobe imaju male prozore, pod je popločan suvom glinom (služi za toplinu), izgradnja međusprata je od drveta. Tavanice su sa drvenim ukrasima. Iz drugog sprata na treći se stiže unutrašnjim stepenicama koje vode do sobe za muškarce ili tekije. Soba za muškarce ima dimnjak, kameni dušekluk, divanhan i tavanicu ukrašenu stolarijom. Krovna konstrukcija kule je izrađena od drveta kestena sa padom na četiri vode i pokriven tradicionalnim crepom. U 2010 godini na ovoj objektu su izvedeni radovi konzervacije-restauracije.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 001637

Naziv: Kula Sadik Nivokaziija ( Tekija Šejh Hazirija )

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Selo Nivokaz-Đakovica

Lokacija: Selo Nivokaz

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Fshati Nivokaz

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.