Ruševine Crkve Sveti Barbare (Sveti Dimitrije) -Kmetovce (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01. 10. 2014

Istorijat

Crkva Svetog Dimitrija, poznata kao Crkva Barbara u Kmetovcu, se nalazi na severoistoku sela Kmetovce i datira kao crkva XIV veka. Ostaci govore o postojanju manastira. Priča se da je crkva manastira na početku bila posvećena Svetom Dimitriju a kasnije Svetoj Barbari. Crkva je jednobrodna, sa naosom i narteksom (priprata). Narteks se nalazi na zapadnoj strani i iz narteksa se ulazi u naos. Na istoku objekta se nalazi polukružna apsida iznutra, dok je sa spoljašne strane oblika trostranog polu-luka. Po sredini se nalazi mali otvor, a iznad još jedan otvor oblika polu-luka, koji je očigledno u poslednje vreme ispunjen kamenjem. Po strani apside postoje dva mala bifea u kojima se pale sveće. Kamen oltara se nalazi pored apside. Deo gde hor može stajati je podeljen zapadnim delom broda kroz transpet koji brodu daje oblik latinskog krsta. Brod ima i drugi transept. Prvi transept na severnoj strani nema podržni zid, ali se direktno povezuje sa njegovom fasadom, dok na jugu ima podržni zid koji izlazi na naos veličine 1.10 m x 0.85 m. Drugi transpet za razliku ima oba podržna zida, kao u unutrašnjosti naosa tako i u spoljašnosti istog. Ne može se zaključiti da li je pozicija transepta horizontalna ili sa donje strane, ili da li je oblika luka, ali se zna da bar polazi od podržne osnove ili fasade okolnog zida, visina kojeg dostiže 3.00 m. Zidine crkve se sastoje od prerađenog kamena u držaču transpeta, dok je druga strana bočnih zidova bila malterisana. Fasada crkve je rađena prerađenim kamenom, posebnom dekoracijom sa duplim ciglama. Unutrašnjost crkve je bila islikana freskama iz XIV veka, ali iste sada više ne postoje. Materijal koji je korišćen za izgradnju crkve sadrži se od tesanog kamena povezanog krečnim malterom, dok se horizontalni pojasi od cigli nalaze na ključnim mestima zidina. U dvorištu ove crkve se nalaze i nova groblja Srpske zajednice sela Kmetovce. Nakon Kosovske bitke 1389 godine, crkva je dosta oštećena. Međutim, potpuno propadanje modela crkve desilo se u XVIII veku. Kamenje crkve je korišćeno za druge izgradnje društvenog karaktera, dok se deo kamenja i dan danas nalazi u blizini crkve, kamenje je malterisano, i predstavlja zidinu bez maltera. Šezdesetih godina XX veka neki delovi crkve su zaštićeni. Danas crkva postoji kao ruševina i služi samo za verske obrede tokom posebnih praznika.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000061

Naziv: Ruševine Crkve Sveti Barbare (Sveti Dimitrije) -Kmetovce

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Kmetovce

Lokacija: Kmetovce (Gnjilane)

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Kasni Srednjivek

Vek: XIV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.