Gradina (Tvrdjava) Topanice (Kamenica)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes: Qershor 2007

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Istorijat

Gradina (Tvrdjava) Topanice pozicioniran je oko 50 metara severno na levoj strani puta koji povezuje selo Topanice sa selom Domorovce. Ova Gradina nalazi se na lokalitetu poznat mikrotoponimom ‘Popovce’. Prema ranijim podacima, tokom obrade zemljišta, uvek su nalazeni tragovi kostiju, fragementi opeke, kamenih ploča, itd. Ova tvrđava nalazi se samo 100 metara zapadno od ‘Gradevca’ Topanice, višeslojni arheološki lokalitet. Takođe komunicira sa drugim tvrđavama u okolini kao Gradevac iz Hodonovca i Gradevc iz Domorovca na istoku i jugoistočno od nje. Sve ove male tvrđave imalu su nadzornu ulogu vicinalnih puteva i kao takve dominiraju svojom pozicijom podignute iznad ovih puteva.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 001197

Naziv: Gradina (Tvrdjava) Topanice

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Kamenica

Grad / Selo: Topanica

Lokacija: Popovca

Poštanski fah: 62000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Gvozdeno doba

Vek: VIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.