Mahala Dacaj (Kacanik)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Istorijat

U selu Pustenik se nalazi mahala Dacaja. U toj mahali se nalazi ukupno 9 kuća koje ju izgrađene od samog kamenja. Kuće se nalaze jedna pokraj druge. U stvari, izgradnja i asfaltiranje puta koji će biti obavljen ove godine (radi se u 2013) za selu Pustenik se stvarju uslovi za razvoj planinskog turizma, zbog nad-morske visine koja je otprilike 751 metara. Inače, postojeće kuće izgrađene su kamenjem veoma su interesantne koje takođe mogu da posluže za razvoj turizma, takoreći kulturnog turizma. Nijedna kuća nije naseljena i to što nisu naseljene može da utiče na njihovo uništenje. Nekolicina kuća, spratne sobe imaju posebne dimnjake. U stvari, nekolicina njih (kuća) imaju samo zidove, dok one koje stoje, definitivno je potrebna hitna intervencija. Vlasnici kuća: 1. Haki Daci, 2. Mehmet Daci, 3. Fehrat Daci, 4. Elmaz Daci, 5. Saqip Daci, 6. Sami Daci, 7. Pajazit Daci dhe 8. Hasan Daci 9. Abedin Daci.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 001169

Naziv: Mahala Dacaj

Klasa: Tërësi

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Kacanik

Grad / Selo: Pustenik (Puset e Nikës)

Lokacija: Pustenik (Puset e Nikës) -Mahala Dacaja

Poštanski fah: 71510

Naziv ulice: Dëshmorët e Kombit

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.