Taftali Džamija (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes:

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Istorijat

Tahtali Dzamija U naselju zvanom Sahat kula u Peći nalazi se Tahtalı džamija koja je izgrađena 1587 godine. Džamija je dobila ime po turskoj reči “ Taft “ koja znači drvo, jer u početku je izgrađena u potpunosti od drveta. Ali u kasnijim godinama napravljena je rekonstrukcija. Džamija je izgrađena na pravougaome osnovu sa drvenim konstrukcijama, i zidovima kombinovanim sa kamenjem i ciglama obloženo sa blatom. U funkcionalnom smislu, džamija se razlikuje sa jednostavnom šemom koju čine hala za molitve, veranda i minaret. U unutrašnjosti, džamija se razlikuje po mahvilu, ulaznoj kapiji i drvenom tavanicom. Mahvil je napravljen od jednostavnog drveta,ima ogradu bez nekog posebnog estetskog tretmana. Simetrija mahvilita primećuje se pojavom pravougaone površine, kao neka vrsta terase iz sredine konstrukcije.Plafon je ukrašen sa geometrijskim oblicima i tekstovima iz Kurana. Džamija se odlikuje lokalnom arkitekturom, sa kupolom unutra napisanom i prekrivenom četvorostrešnim krovom sa crepom. Objekat nije promenio svoj izgled i po našim saznanjima nije bilo promena ni u funkciji. Godine 1999. džamija je opljaćkana i demolirana iznutra. Spoljni zidovi i minaret su oštećeniod artiljerijskih granata. Džamija je obnovljena 2010. godine, i u dobrom je stanju.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 001144

Naziv: Taftali Džamija

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad/selo : Peć

Lokacija: Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Rr.ish Dosijevska

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVI

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.