Kuća Narodnog Heroja Ramiz Sadiku (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: nr.v.E.R.2043/1949

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

U gradu Peći još postoji kuća za stanovanje XX veka porodice Ramiz sadiku u bivšoj ulici“ Ramiz Sadiku“, sada ulica „Emrush Miftari“, br.181, sa posebnim karakteristikama. Sada je vlasništvo Bajrush Harxhi. Ova kuća je prizemna P+O. Ima ulaz pomoću kojeg komunicira se neposredno sa objektom. Ova kuća je realizovana u celini sa pečenim ciglama i krećnim malterom, sa četvorokrilnim krovom. Kuća pripada XX veku. Ima istorijski značaj jer u ovoj kući je rođen borac Drugog Svetskog rata Ramiz Sadiku. Forma objekta je očuvana, dok njena struktura je izmenjena u celini od 1975 godine. Ukupna površina je: 85,56 m2. Zidovi su od žarnih cigala. Temlj i cokla je rađena od lomljenih kamenja a otvori su od drva i imali su izmene u dimenzijama. Ima površinu od 9.20x9,30 m, po katastralnom delu br.430,431 i kartom br.33,14, Katastralna zona Peći UL-71611071, br.posedovnog lista 1054. Objekat sa dvorištem ima 03,03 m2. Objekat je u nedobrom stanju, delimićno je paljen od srpskih snaga u poslednjem ratu 1998/99, a forma je očuvana do negde, međutim struktura je potpuno izmenjena od 1975 godine. Od 1949 godine, kuća je pod zaštitom zakona kao monumenat sa brojem odluke br.v.E.R. 2043/49

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 001131

Naziv: Kuća Narodnog Heroja Ramiz Sadiku

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Peć

Lokacija: Ul. Ramiz Sadiku br. 85, Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Emrush Myftari

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.