Tabhanja (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Tabhana se nalazi na mestu zvanom Livada Tabhane pri reci Krena. Objekat je izgrađen 1650 godine od strane Esnafa Tabaka i ovaj objekat zastupa zanatlije iz vremena koji nakon što su ojačani u ekonomskoj sferi izgradili su "Tabakov Most" i " Most Talića ". Ova dva mosta su od vitalnog značaja za dobrobit stanovnika ovog kraja, jer ovi mostovi povezuju Đakovicu sa Skadrom i drugim delovima Osmanskog carstva. Tabaci kao kao proizvođači kože se takođe spominju u putovanja Evlija Ćelebije iz 1663 godine i kasnije u izveštaju Mueller-a iz 1838 godine, gde se opisuje veliki broj zanata u Đakovici gde se posebno ištiću kao proizvođači belih kožne i crnih koža. Đakovica je bila bogata zemlja vodenim resursima, što je bio preduslov za organizaciju radionica tabaka, posebno u reci Krena je bilo velikog broja ormara za obradu kože na istom mestu na kojem se nalazi objekat Tabhane. U 1850 godini Đakovica je brojila 60 tabakhane za preradu kože. Esnaf tabaka koji se bavio preradom kože, aktivnost su obavili u dva objekta. Jedan koji postoji i danas, a koji je služio kao uprava i skladište za kožu, dok drugi kao mesto sušenja. Neprerađena koža se prvo peru u “ormaru” od drveta koja je bila unutar reke i zatim se šalju u objekat koji je služio za sušenje. Ova zgrada prolaskom vremena je uništena i više ne postoji. Bila je jednospratna zgrada sa kvadratnom bazom, ali visine dvospratne. Prvi sprat je izgrađen od kamena, dok gornji deo je bio izrađen od drveta i prozora u nizu bez stakla, to je služilo zbog isušivanja kože pod uticajem vetra. Postojeća zgrada koja je služila kao skladišta i uprava, je dvospratna zgrada. Prizemlje je jedna površina i izgrađena je od polu obrađenog kamena, dok sprat je izgrađen od drveta. Komunikacija sa spratovima se obavlja kroz drvene stepenice koje se nalaze na spoljnoj strani zgrade sa istočne strane. Objekat u celini je kompozicija izgradnje kamenom i drvetom i odlikuje se njegovom plastikom koja sadrže pune i prazne prostore. Krov je pokriven mediteranskim crepom i sa dvostrukom strehom koja je u skladu sa drvenim prozorima sa ogradom. Bela boja zidova u spratovima i kafena boja u prizemlju daju ugodan kontrast u kombinaciji sa bojom drveta. Tabhane je obnovljena ulaganjem MKOS-a i pod nadzorom je Regionalnog Centra za Zaštitu Kulturnog Nasleđa Đakovice. Danas objekat Tabhane se koristi kao restoran za pripremu tradicionalne hrane.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 001022

Naziv: Tabhanja

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: "Velika Čaršija"

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Tefik Qanga

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.