Tradicionalna kuća Basri Kryeziu (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Kuća Basri Kryeziu je tradicionalna građanska kuća XIX veka, razdoblje u kojem su izgrađene ova vrsta gradskih stanova u kojima su živeli najviša klasa stanovništva. Objekat je služio za stanovanje. Ova kuća pripada tipu sa čardakom, koji se nalazi između središnje fasade u spratu. Čardak je zatvorenog tipa sa prozorima u obliku luka. Glavna fasadu odlikuju prozori postavljeni u rasponu u prizemlju i u spratu. Materijali korišćeni za izgradnju su domaći, kao što su kamen za izgradnju temelja, glina za zidove i drvo za krovne konstrukcije i drugi elementi kao što su tradicionalni crep koji se koriste za pokrivanje krova. Budući da se objekat još uvek koristi za stanovanje, vlasnik pomenutog objekta, promenio je prozore sa istim dimenzijama, ali sa izmenjenim dizajnom (nisu kao original). Objekat je u svom enterijeru sadrži sve elemente koje karakteriziraju ovaj tip objekata, kao što su: gostinska soba na spratu sa ukrasnom tavanicom, ćumlek, ormari, polise i ukrasni delovi čardaka. Svi ovi elementi su izrađeni od kvalitetnog drveta i ceo dizajn je ručni rad. U enterijeru, tako i u eksterijeru vlasnik je izvršio nekoliko sopstvenih intervencija, sa ciljem održavanja i poboljšanje uslova života.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 001007

Naziv: Tradicionalna kuća Basri Kryeziu

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: Velika Čaršija

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Ismajl Qemajli

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.