Kula Nitaja (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes:

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Istorijat

Kula Nitaja Kula Haljilja Kasapolija (sada je vlasništvom porodice Nitaj) nalazi se u centru grada Peći u blizini džamije velikog mesđida. Ova kula je deo kompleksa konaka Haljilja Kasapolija. Kula je sagrađena od strane lokalnih zanatlija u drugoj polovini prošlog veka, a služilo je kao oda za prijatelje, i dobro je poznata po imenu “oda Haljilja Kasapolija” Kula ima kvadratne osnove i pripada tipu jednospratne kule sa dišeklek kamenima koje proizilaze iz jugoistočnog dela objekta. Kula je realizovana od prirodnog tesanog rećnog kamena vezivan sa krečanim malterom. U prizemlju je služila kao konjušnica gde se nalazila stražarnica, dok se na gornjem spratu nalazila oda muškaraca sa dišeklekom. U izvornom stanju kula nije bila otvorena u prizemlju, ali nakon intervencije tokom devete decenije XIX veka, kada je kula je pretvorena u poslovnoj funkciji, da bi se adaptirala novoj funksiji otvorena su dva velika kružna prozora i dva mala. Sada, sprat kule se koristi za stanovanje, dok u prizemlju nalazi se restoran.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000987

Naziv: Kula Nitaja

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad/selo : Peć

Lokacija: Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Rr.ish Boris Vukmiroviq

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.