Jasar Pašina Kula (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes:

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Istorijat

Jashar Pašina Kula – Peć Jašar pašina kula nalazi se u proširenom području Pećke čarsije. Gradska kula je sagrađena u drugoj polovini XIX. veka. Kula je imala funkciju pansiona. Kula čuva osnovne elemente ali je obnovljena od strane porodice nakon spaljivanja 1999. godine. Kula ima tri sprata, sa osnovnim kvadratskim dimenzijama 12,5x12.05m. Izgradnja pripada tipa kula sa dišeklek kamenima koja izlazi iz ugla kule i unutrašnjih stepenica u gostionici za muškarce. Izgradanja je rustično ostvarivanje uglavnom kamenom fasadom, dišeklekom i uglovima od tesanog kamena. Za razliku od tipičnih kula, u kojima se osvetljenje poveća idući naviše, u ovoj kuli na glavnoj fasadi je skoro jednako osvetljenje. Tokom vremena, kula je doživela transformaciju u dišeklek,otvoromsrednjih prozora sprata, gde je luk prozora zamenjen glavnim direkom. Nakon restauracije, prozori se vraćaju u prvobitno stanje. Kod ove kule, imamo tkanje elemenata građanske arhitekture stare Peći, a to je naročito izraženo u unutrašnjosti, odnosno na gostinjskoj sobi muškaraca i drugih udubljenja sa funkcionalnim i dekorativnim elementima. Kula osim arhitektonske vrednosti ima i istorijsku vrednost zbog činjenice da je u njoj od 23. do 28. januara 1899 održana Pećka liga, tzv “Besa – Bese“, gde je za predsednika izabran g. Hadži Zeka, istaknuta ličnost u borbi za nezavisnost Albanije.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000982

Naziv: Jasar Pašina Kula

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad-selo: Peć

Lokacija: Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Pejë

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.