Tradicionalna kuća Mazlum Žerke (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Ovaj objekt nalazi se u mestu zvanom Ulica Čabrata u blizini istorijske zone "Velika Čaršija "- Đakovica i sagrađena je u XIX veku. Kuća je služila za stanovanje, ali u zadnje vreme nakon restauriranja se koristi kao hotelski objekat. Ova kuća pripada građanskom stilu sa čardakom. Čardak je izgrađen na glavnoj fasadi i to u njenoj sredini. Čardak se nalazi na prvom spratu u obliku polukruga i zatvorenog je tipa, i sastoji se od prozora u celom njegovom perimetru. Čardak se oslanja na četiri stuba, koje se oslanja na kamenom postolju u cilju sigurnosti od vlage i na taj način u prizemlju formira otvoren čardak koji služi i kao predvorje kuće. Glavna fasada sastoji se od prozora u nizu jedna za drugom, kako u prizemlju, tako i u spratu. Svi prozori imaju sigurnosne elemente od metala, sa standardnim dekorativnim elementima, na prizemlju tako i na spratu. Materijali koji su korišćeni za izgradnju su polu-klesani kamen, kojim su izgrađeni temelji. Takođe se koristi glineni materijal, sa kojim su izgrađeni zidovi sistemom (bondruk). Krovna konstrukcija kao i međusprata izrađeni su od hrastovog drveta. Drvo se takođe koristilo za razne ukrase u tavanici, vratima, prozorima i raznih ormarića. Pokrov se sastoji od tradicionalnog crepa. Ovaj objekat nije imao neku transformaciju prolaskom vremena, ali je oštećena od starosti, tako da su bili potrebni zahvati za intervencije konzervisanja - restauracije, koja su sprovedena tokom 2013-2014 godine. Tokom tih radova su delimično otklonjeni oštećeni prozori i streha objekta, poboljšana je i okrečena fasada kao i okrečeni su svi drveni elementi u enterijeru i eksterijeru.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000976

Naziv: Tradicionalna kuća Mazlum Žerke

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Grad-Đakovica

Lokacija: ” Ulica Čabrat“

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Mithat Frashëri

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.