Konak Tahir Bega (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 610/55

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Konak Tahir Bega nalazi se na starom delu Peći i, izgrađen je 1800 godine. Do 1960 godine bila je u središtu grada (između objekta opštine i pošte), zatim je prenošena u Trgu Hadži Zeka, gde se sada nalazi i koristi se za etnografijski muzej. Odluka za udaljenje Konaka je donošena od tadašnje vlasti. Konak Tahir Bega u svom okviru imao je okružne ograde dvorišta koji su bili nastavak koncepta okružnih delova zida od antikviteta. Takodje mao je hajat srednjovekovne kuće, kao slobodan i otvoren prostor u podzemlju, podizan od drvenih stubova što je isto tako nastavak dela antičke kuće. Ova antička kuća, u svom arhitetkonskom i funkcionalnom sadržaju prostorne kompozicionalne strukture ima karakteristike mnogih srednjovekovnih kuća Peći. Konzervisana je ali međutim njeno konzervisanje donelo je mnogo poteškoća, posebno na regulisanju okoline kuće. Sada šema njene baze je tipa slova "G". Tahir beg Konak karakterizira kruna krova obrađena od drveta, harmonični prozori i gornji divanhan, koje predstavljaju klasičku kreaciju višeg interesa i sa visokim vrednostima gradnje,odnosno visokim arhitektonskim vrednostima. Sadašnje koriščenje,kao regionalni i etnografski muzej je u redu.Konak je pod zaštitom Zakona od 1955 godine, odluka br.610.Prostire se na parceli na parceli br. 2851 / 1 karta br. 31, površine: 14,62 X 13.71m, a nalazi se na trgu "Hadži Zeka" u Peći

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000964

Naziv: Konak Tahir Bega

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Peć

Lokacija: Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Sheshi Haxhi Zeka - Muzeu Etnografik

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.