Konak Haki Spahije (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes:

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Istorijat

Konak Haki Spahije Konak P + 1 je deo Spahijove porodičnog imanja, gde izuzev konaka, sastavni deo rezidencijalnog kompleksa bili su i neki objekti koji se održavaju u prizemlju. Zgrada je izgrađena u drugoj polovini XIX veka i pripada stilu kuće sa uglovima. Jedini originalni ulaz u kuću dovodi do hodnika prizemlja. Odmah po ulasku, na desnoj strani počinju stepenice,koje vode na sprat. Na obe strane hale nalaze se dva simetrijska okruženja u odnosu na osu pravca ulaska. U spratu, u centralnom delu,sa strane je izgrađen ćetrcovougani čosak. Sve četiri sredine, dve po dve sa strane hdnika, poklapaju se sa podelom prizemnog sprata. Na čelu hale nalazi se sanitarni čvor. Zgrada je realizovan a u masovnom sistemu na bazi kamenja a cerpicima, omalterisana belim krečom. Uglovi kuće su obrađeniu obliku kamena sa rustikalnim tretmanom. Kuća je zasebana horizontalnim rastezanjem pravougaonih prozora sagradjenim od drveta, i brojne otvore u frontalnom izgledu. Konak je pretrpio promjene 1979. godine, kad je dodan jedan ulaz i aneks u prizemlju. Konak se koristi za stanovanje, i veoma je u lošem stanju.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000962

Naziv: Konak Haki Spahije

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad-selo: Peć

Lokacija: Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Rr.ish B.Vukmiroviq

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.