Kuća Narodnog Heroja Boro Vukmirović (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 1199/49

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

U gradu Peći, naselju “Karagac”, ulica “Bukurešt” br. 17, još postoji u dobrom stanju monumenat (kuća), zaštićena zakonom od 1949 godine sa br.odlukev.E.K.1199/49, takozvana kuća Bore Vukmirovića. Ova kuća ima etažu P+O, sa dimenzijama 8.00m X 6.70m, ukupno: 70m2. Kuća im jedan ulaz pomoću kojeg se komunicira neposredno sa objektom. Izgrađena od prirodnog kamena i vezanim krečnim malterom, gde debljina zida je d=50cm, a krovlje pokriven (ne tradicionalnim) crepovima. Kuća pripada drugom delu XX veka i sastavljena je od hodnika, tri sobe, sanitarnog čvora koji je građen kasnije. Kuća na početku je bila Bore Vukmirovića, a sada je društveno vlasništvo SO Peći, a tokom vremena je bilo i intervencija u objektu. Nalazi se na katastralnoj zoni Peći br.71611071, uz posedovni list br. 2606 i katastarski br.2990/1, kuća sa dvorištem i 2990/2 neplodne zemlje. Ukupna površina je 4 ari i 58 m2.Br.karte :38 Kuća je okružena takvom sredinom da sezajedno sa kućom stvara nastavak građevinske linije. Objekat se i dalje treba očuvati i zakonskom zaštitom.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000925

Naziv: Kuća Narodnog Heroja Boro Vukmirović

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Peć

Lokacija: Ul. 1 Maj, br. 17

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Rruga E Bukureshtit

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.