Mejtep Ruždije – Prva Albanska Škola (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Mejtepi Ruzhdije gjendet në vendin e quajtur "Mejtepi Ruzhdije" pranë shtëpisë së Sulejman Mejtep Ruždije se nalazi na mestu zvanom "Mejtep Ruždije" blizu kuće Sulejmana Vokšija. Zgrada je izgrađena u 1810 godini. Na početku zgrada je služila kao mejtep osnovnog nivoa za učenje turskog jezika. Tokom 1908 godine po prvi put je početo primjenjivanje albanskog jezika i škola je prerasla u izvor mudrosti i obrazovni centar učenja srednje škole. Arhitektura ove zgrade ima sličnosti sa arhitekturom koja se pojavljuje u tradicionalnim kućama. Objekat ima samo prizemlje, koji je postavljen na četiri nivoa, i nalazi se na terenu sa malim nagibom. Temelji su od kamena, dok zidovi pečene cigle. Izgradnja podova je daskama, dok tavanica je napravljena od drvenih greda i obložena ukrašenim drvenim elementima. Spoljni izgled sa glavnog puta i reke Krena se karakteriše sa mnogo prozora postavljenih u nizu, i okružena drvetom. Tokom 2011 godine su obavljeni radovi u konzervaciji i restauraciji zgrade i tom prilikom su vraćeni u prvobitno stanje svi elementi zgrade počevši od krovne konstrukcije, zamenu podova i tavanica, vraćanje vrata i prozora u obliku i dizajnu kao što su bili. U 2013 godini oluja koja je prohujala gradom Đakovica je dovelo do oštećenja strehe i odžaka padom jednog hrasta u neposrednoj blizini objekta. Ova oštećenja sada su popravljeni.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000868

Naziv: Mejtep Ruždije – Prva Albanska Škola

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: "Mejtep Ruždije"

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: "Fan.S.Noli"

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.