VELIKA MEDRESA (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Kompleks Velika Medresa se nalazi u neposrednoj blizini urbane celine "Velika Čaršija" u Đakovici. Velika Velika Medresa Đakovice vekovima je bila izvor mudrosti i verskog obrazovnog centra kao i konvikt studenata i imama Kosova. Njegova istorija je usko povezana sa aktivnošću prvog muderiza Vejsel Efendi, koji u XVII veku je počeo izgradnju koja je dovršena u 1748 godini. Ovaj centar je služilo znanju punih 250 godina. Objekat u 1912 godini, je preobražen u konjsku štalu od crnogorske vojske. Tokom poslednjeg rata je bio spaljen i potpuno uništen, osim spoljnog zida, koji je konzervisan nakon rata. Tehnika gradnje tog objekta je orijentalna arhitektura. Ovaj kompleks se sastoji od nekoliko drugih pratećih objekata: spavaonica, učionica, objekat mujezina, šadrvan i džamija. Karakteristika u ovom kompleksu je da se susrećemo različite arhitekture i spratove. Svi objekti u pitanju su u prizemlju, samo objekat mujezina je P+1. Spavaonica je služila za noćenje studenata, kao i za kratko opuštanje pošto svaka soba ima vlastitu verandu sa strehom. Učionica ima uloga biblioteke, sa drugačijom arhitekturom od ostalih objekata, u isto vreme u ovom objektu susrećemo i prostoriju, gde se koristila za jedenje (trpezarija). Objekat mujezina kao jedan od najatraktivnijih objekata u sklopu kompleksa, ima atraktivnu fasadu sa trostrukom drvenom konzolom, sa dugim i vrlo detaljnim strehama. U sebi sadrži prostorije koje služe za dnevni boravak mujezina, doček gostiju itd. Džamija je služila za namaz, koja se karakteriše velikom visinom i nema minaret. U uglu Jugo - Zapad, je bio kameni plato visine do 1.20 m, i misli se da je obavila funkciju minareta za poziv ezana (dimenzije u planimetriji su 1.0-1.0 m). Blizu objekta džamije postojala je fontana pokrivenog tipa sa četiri česmi i sedišta okolo koje su služili za uzimanje abdesta i odmor.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000866

Naziv: VELIKA MEDRESA

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: Ulica Čabrata

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Mithat Frashëri

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.