HAN HARAĆIJE (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Kompleks han Haračije se nalazi u blizini džamije Hadum, što svedoči o starosti tih zgrada. Objekti većinu vremena su služili kao prenoćište (hotel), gde putnici su dolazili u grad za trgovinu, spavali, hranili i u dvorištu zgrade (karavan-saraji), ostavili su životinje, koje su koristili za prevoz. Ami Bue je pomenula u 1835 godini, lep Han Haračije i islam Age u Đakovici. Myller 1838 godine, spominje han i veliki karavan-saraj Đakovice, koji je smestio do 100 gostiju, trgovce sa njihovim životinjama. Danas Han služi kao Hotelski objekat i razna organiziranja. Kompleks se sastoji od starog Hana, na zapadu i Novog Hana na istoku. Stari Han se misli da je izgrađen nakon izgradnje džamije Haduma, dok Novi Han sagrađen je u 1901 godini. Stari Han je objekat izgrađen na dve etaže, prizemlje je izgrađeno od kamena dok sprat od pečenih cigli. Objekat se sastoji od hajata, koji se nalazi u celoj dužini Hana sa čardakom u sredini sa velikim dimenzijama. Prizemlje se sastoji od otvorenog "trema", na hrastove stepenice, koja se oslanjaju na dekorisane kamenje. Sve tavanice su ukrašene izrezbarenim drvetom dok unutrašnje prostorije hana su ukrašene tradicionalnim građanskim stilom. Novi Han je izgrađen na dve etaže, prizemlje od kamena, dok sprat od pečene cigle sa hatlama. Konstrukcija međusprata je izgrađena od drvenih greda, takođe i krovna konstrukcija je izrađena od drveta sa dugom strehom, prekriven tradicionalnim crepom. Kod objekta Starog Hana karakteristična je činjenica da su grede krovne konstrukcije, takođe i grede konstrukcije međusprata se odlikuju velikim dimenzijama koje imaju. Novi Han u unutrašnjim prostorima, su sačuvali dekore u tradicionalnom građanskom stilu. Smešten na raskrsnici glavnog puta sa ulicom "Kutidžinje", kompleks Han Haračija dobiva impozantan i dominantan izgled. U 2005 godini u novom Hanu su obavljene radovi na konzervaciju kako u enterijeru tako i u eksterijeru

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000864

Naziv: HAN HARAĆIJE

Klasa: Ansambël

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: "Velika Čaršija"

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Qazim Bakalli

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.