Most Talića (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 02-571/1-1962

Istorijat

Nalazi se u kompleksu Velike Čaršije, u južnom delu, i izgrađen je na reci Krena. Na osnovu izrezbarenog natpisa na zidu, vidi se da most datira iz 1816 godine. Na osnovu pisanih izvora, most je izgrađen u naselju Kožara, a izgradili su ga kožari. Most je izgrađen od izrezbarenog kamena, sadrži se od jednog velikog i dva manja pojasa blizu obale. Između dva pojasa otvoren je olakšavajući prozor. Ovaj je most u suštini predstavljao tip kamenog mosta simetrične kompozicije. Most je u dobrom stanju, danas služi za pešake. Dužina mosta je 26 metra, dok širina iznosi 4.05 metara.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000862

Naziv: Most Talića

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: mesna zajednica br.2 – „Mahalla e Jusufit“

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: "Konferenca e Bujanit"

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.