Ruševine Katedrale Novog Brda (Artana) (Novo Brdo)

Status

Vrsta zaštite: Specialna Zastitna Zona Data e Mbrojtjes: 2008

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Istorijat

Crkva sa najvećim dimenzijama u Novom Brdu, takozvana Katedrala za koju se smatra da je bila Katolička Katedrala. Ruševine Katedrale Novog Brda nalaze se na severoistoku kompleksa Kaljaje Novog Brda i pripada periodu srednjeg veka, tačnije XV veku. Ovaj spomenik, što se tiče oblika izgradnje, pripada rimskom stilu. Dimenzije plana su 30.7 metra dužine i 23.4 metra širine. Arheološka istraživanja podrađena tokom 1956-57 godine, otkrila su tragove jedne starije crkve iz XIV veka kao i staro srednjovekovno groblje. Dakle, pre nego što je katedrala izgrađena, tu je postjala jedna manja crkva oko koje su se nalazila groblja. Kasnije tokom XV veka, dubrovčani su umesto crkve izgradili katedralu, uzdižući je za metar iznad zidina stare crkve. Jedno vreme se ovde nalazilo i sedište katoličke crkve ili sedište eparhije. Postoje podaci da je ovde služio i Pjetar Pogdani. Novo Brdo je juna meseca 1455 godine osvojila Otomanska Imperija pa su mnogi objekti posle toga oštećeni ili pretvoreni u objekte muslimanske veroispovesti. Katedrala Novog Brda je 1466 godine pretvorena u džamiju, kada joj je pridodan i minaret. Veruje se da je pod izgrađen kasnije, oko XVII – XVIII veka. Katedrala Novog Brda je uništena, dok je deo zidina obnovljen 1954 godine. Crkva katedrala je bila veoma monumentala i posedovala je dva dela: stari deo na zapadu i deo na istoku. Na zidovima ruševina katedrale danas se mogu primetiti ostaci šarene fasade i slika. Kamenje zidova je isklesano i polu-isklesano. Kameni koji povezuju uglove katedrale su velikih veličina i razlikuju se po boji, neki su svetlo kafene boje a neki svetlo kafeno na belo. U unutrašnjosti katedrale koja je poravnjena sa zemljom, nalaze se slomljeni stubovi okruglog oblika, dok se na nekoliko mesta nalaze i osnove ovih stubova od kamena sa tri sloja. Prvi sloj je četvrtastog oblika a preostala dva sloja su okruglog oblika. Danas se unutar zidova katedrale mogu primetiti neki grobovi, a veruje se da se tu nalazi negde oko 900 groba.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000028

Naziv: Ruševine Katedrale Novog Brda (Artana)

Klasa: Monument

Institucija: KIZS - Priština

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Novo Brdo

Grad / Selo: Novo Brdo (Artana)

Lokacija: Novo Brdo (Artana)

Poštanski fah: 16000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Kasni Srednjivek

Vek: XIV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.