Most Tabaka (Kožara ) (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 02-570/1- 12.12.1962

Istorijat

Most Tabaka (Kožara) nalazi se iznad reke Erenika na jugu grada Đakovice. Ovaj most, Đakovicu, spaja sa južnim gradovima i Albanskim gradovima kao što je Bajram Cur, Skadar i Kukes. Most je izgrađen u XVII veku od strane esnafa kožara. Most Kožara je 127 metara dug i 4.03 metara širok, nalazi se među deset najvećih mostova izgrađenih tokom srednjeg veka na prostorima naseljena sa Albancima.Ovaj most je uzdignut na 7 lukova veličine 14-16 metra. Most je sačuvan i koristi se za pešake. Izgrađen je od graviranog kamena i na čelu mosta ugravirani su ukrasi u kamenu. Bilo je izmena tokom ratova, ali mostu je vraćeno originalno stanje nakon konzervacije.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000847

Naziv: Most Tabaka (Kožara )

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Brekovac

Lokacija: Naselje Brekovac - mesna zajednica br.6

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: “Gjon Nikollë Kazazi”

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.