Tradicionalna kuća Džafer Grezde (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Kuća Džafer Grezde nalazi se unutar kompleksa “Velika Čaršija” u Đakovici. Tipična je urbana kuća u kojoj je živela i veći sloj i izgrađena je u XIX veku. Ova kuća tokom celog vremena je uglavnom služila u stambene namene, destinaciju koju ima i danas. Pomenuti objekat ima dve etaže, prizemlje, čardak i veliku sobu. Dok u spratovima je gostinska soba sa kupatilom koja je dobro očuvana. Gostinska soba takođe se karakteriše i tavanicom ukrašenom rozetom u sredini i dekorom u četiri uglova tavanice. U hajatu kuće, poseban elemenat predstavlja karakteristično ognjište elementima drveta. Deo čardaka je podignuta za 20 cm od ostatka sprata. Kuća se nalazi u relativno dobrom stanju, ali kako se ne bi dalje oštetila potrebni su zaštitni radovi - restauracije. Zgrada je izgrađena od kamenog i glinenog materijala. Konstrukcija međusprata je od hrastovine, dok pod je od dasaka. Ovaj objekat se odlikuje trostrukim ancakom u južnoj strani koju nailazimo u dva druga objekta u Đakovici (u Velikoj Medresi i tradicionalnoj kući porodice Pula). I krovna konstrukcija je izrađena od hrastovog drva prekrivena tradicionalnim crepom. Prepoznatljivi su prozori okruženi posebnim dekorom kao i ormarima u velikim sobama koji su vrlo dobro očuvani. Dok što se tiče fasade u mnogim mestima postoje oštećenja koje treba popraviti. Vremenom, objekat je pretrpeo promene neprofesionalnim intervencijama od strane vlasnika. To se posebno uočava u zapadnoj polovini zgrade (vlasnik Isa Grezda) koja u enterijeru i eksterijeru je promenjena u potpunosti. Dok polovina zgrade na istočnoj strani je sačuvana u njenom izvornom obliku.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000844

Naziv: Tradicionalna kuća Džafer Grezde

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: "Velika Čaršija "

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Tahir Efendia

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.