Pecina Radavac (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 987/66

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012-2014

Istorijat

Pećina se nalazi u blizini sela Radavac, pored izvora Belog Drima, oko 11 kilometara udaljena od grada Peći, na levoj strani puta Peć-Rožaje. Ulaz u pećinu je orijentisan ka severoistoku visine 2.80 m i širine 2.20 m, uskim hodnikom tipa tunela dužine 2.50 m. Pećina je osvetljena prirodnim otvorom koji se nalazi na gornjem delu pećine. Ulaz u pećinu se nalazi na nadmorskoj visini od 578 m. Pećina Radavca je posebna jer predstavlja prirodno stvoren stambeni prostor. Prvo obaveštenje o ovoj pećini dao je istraživač J. Petrović, dok arheolog M. Garašanin ovu pećinu smatra kao bezbednorešenje epoke paleolita. Pećina je od posebne važnosti, pošto postoje indikacije da potiče iz perioda paleolita, pa je potreban poseban tretman jer do sada kod nas nisu potvrđeni tragovi kamenog doba, odnosno paleolita.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000824

Naziv: Pecina Radavac

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Radavac

Lokacija: Pećina Radavac

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Radavc

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Paleolit

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.