Čaršija Jupa (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Kompleks “Čaršija Jupa” se nalazi u "Velikoj Čaršiji" grada Đakovica. Objekat je prvobitno izgrađen od porodice Batuša u XVIII veku, dok je kasnije prešao u vlasništvo porodice Buza. Nakon Drugog svetskog rata komunistički sistem je oduzeo porodici Buza imovinu i daje porodici Petrović. Kasnije, porodica Petrović, staru kulu sa 16 ari zemljišta deli na dva dela i prodaju porodicama Jupa i Kusari. Stara kula je bila trospratna i potpuno je izgorela tokom rata 1999 godine. Kula je ponovo sagrađena nakon rata od strane porodice Jupa, očuvajući karakteristike stare kule. Ovaj kompleks se koristi i danas kao hotel i poslovni objekat (dućani). Kompleks se sastoji od kamene kule u tri etaže, povezan kompleksima dućana "Jupa Čaršije" i "Velike Čaršije". Prizemlje objekta se sastoji od kafane, u prvom spratu je sala za seminare sa restoranom i drugom spratu se nalaze obnovljene ode kula konstruirane isto kao kod starih kula komora u kombinaciji sa tradicionalnom etnologijom. To je prvi objekat u kojem se koristi metoda obnove (integrisano konzervisanje), gde tokom restauracije objekta se koriste stari tradicionalni elementi korištenih u novom objektu. Izgradnja međusprata je "beton-armatura", dok konstrukcija je izgrađena starim drvenim gredama. Krovna konstrukcija je izrađena od drveta prekrivena starim crepom. Vrata i prozori u zgradi su izrađeni od hrastovog drva, unutrašnji zidovi u enterijeru su od rečnog kamena. Kula u celosti je kopija tradicionalnih Kula, tipični za Metohijsku Kotlinu.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000816

Naziv: Čaršija Jupa

Klasa: Ansambël

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: Velika Čaršija

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Ismajl Qemajli

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.