Mlin Tahir Luš Brdunaja (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 827/2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Istorijat

Mlin Tahir Luš Brdunaja izgrađen je u XIX v. Ovaj mlin je sa etažom P+1. Mlin je služio za javnu upotrebu i izgrađen je od kamenog materijala a radio je na vodu. Izgradili su ga iskusni narodni majstori. Ovaj objekat, nas podseća na tehniku izgradnje kula u Dukađinu. Mlin nije služio samo za mlevenje nego i pružilo utočište za imigrante iz Albanije i bio je veoma solidarna za potrebe ovog dela. Ova kula – mlin na osnovu podataka od starijih ljudi u selu, je jedan od prvih. Izgrađen je na katastarskoj zoni br. 71611064 na parceli br. 250, mapa br 15.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000806

Naziv: Mlin Tahir Luš Brdunaja

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Selo Radavc

Lokacija: Radavc

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Radavc

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.