Kula Imer Vesel Redžaj (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes:

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Istorijat

KulaImer Veselj Redže, Mala Jablanica -Peć U selu Mala Jablanica kod Peći, u sklopu kula ovog sela od albanskog narodnog majstora od Podgura, sagrađena je jednospratna kula porodive Redžaj. Kula je podignuta u XIX veku na pravougaonu osnovu u okviru stambenog kompleksa, i pristup iz ulaza u blizini kule sadrži dva drvena vrata, jedan za muškarce i vrata za kočije. Kula je sagrađena od tesanog kamena, ima međuspratnu drvenu konstrukciju. U kompozicionalnom smislu kula se razlikuje sa dišeklekom od kamena sa četiri lukove male otvore razvijen u ravni fasade. Karakter tvrđave kule je naglašeno ne prisustvom otvora prema ulici u prizemlju, koji je imao funkciju skladišta. U funkcionalnom smislu danas kula sadrži ove funkcije: porodićne sobe, hodnik i kupatilo u prizemlju, dok su muški gostinjska soba, divahana, hodnik i kupatilo se nalaze na gornjem spratu. Do danas kula je održana u dobrom stanju, sa manjim izmenama krova.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000779

Naziv: Kula Imer Vesel Redžaj

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad-selo: Selo Mala Jablanica

Lokacija: Selo Mala Jablanica

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Jabllanicë e vogël

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.