Sulj Ređova Kula (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Istorijat

Sulj Ređova Kula- Vranovac, Peć SuljRedžova kula nalazi se u centru sela Vranovac. Dvospratna Kula XVIII veka, sagrađena je od kamena, reka i ivice od tesanog kamena od strane narodnih majstora iz Debra i zanatlijske porodice Sulj Redža. Kula pripada vrsti kula od dišeklek kamena i prostire se preko čela i delimično u dve bočne zidove. Specifičnost izvornog stanja ove kule je izvor visokog nivo ornamentanskog kamenja. Što se funkcionalne strane tiče, kula ima tri funksionalna nivoa: štala, porodićna soba i gore na spratu gostinjsku sobu, odu za muškarce. Takođe, kulu okarakteriše jasna kompozicionalna artikulacija, toćno lica kružni otvori različitih veličina koje daju veće osvetljenje, i ponavlajuju se prema šemi unutrašnje funkcionalnosti. Od konture kule vani izlaze u obliku spoljnjeg samo dišeklek, kameni toalet, koji se pojavljuju kao dva uravnotežena elementa. Zgrada je spaljena u ratu 1998/99 i restauracija se vrši od 2006-2009. U cilju prilagođavanja potrebama savremenog života, kula je prošla kroz unutrašnju organizaciju. Kula je sada u dobrom stanju i koristi se za stanovanje.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000766

Naziv: Sulj Ređova Kula

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad-selo: Vranoc

Lokacija: Selo Vranoc

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Vranoc

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.