Mesdžid Šeh Danjola (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 15.05.1978 nr.02-217

Istorijat

Objekat se nalazi na glavnom putu, na ulazu grada iz Peći. Mesdžid je sagradio Šeh Danjol, koji je i dan danas poznat pod ovim imenom. Objekat je izgrađen u XIX veku. Mesdžid je sveta islamska zgrada i pripada sekti Rufaji. Ovaj se objekat sadrži od pet glavnih semahana – mesto gde se vrši ziket i gde se vrše okupljanja za ceremonije derviša, mesdžida sa grobljem sahranjenih eminentnih osoba mesta i mesdžida. Semahana je četvrtaste osnove i njena je unutrašnjost ukrašena zidnim slikama (geometrijske arhitektonske figure i citati iz Kurana). Ovi ukrasi pripadaju periodu kada je i sam objekat izgrađen. Držeći zidovi objekta su jednog luka, a za izgradnju su korišćene pečene cigle, cigle od blata, krečni malter, malter od blata a objekat je pokriven tradicionalnim crepovima.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000748

Naziv: Mesdžid Šeh Danjola

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: Mesna zajednica br.1 – „Mahalla e Qerimit“

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Nënë Tereza

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.