Velika i mala Gradina u Vučaku (Gllogovac)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 1988

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes: 2004

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

U selo Vučak u podnožje šume Kasmač, oko 12 km jugozapadno od Glogovca, locirana na veoma dominantnoj poziciji, primečuju se tragovi ruševina zidina koji prate konfiguraciju terena i formiraju Veliku Gradinu i Malu Gradinu. Na osnovi arheološkog materijala pronađenog ovde, posvedočeni su tragovi od praistorije to srednjeg veka. Međutim, ova tvrdjava bila je tipična za Kasno Antičko doba i služila je kao odbrambeni sistem za lokalno stanovništvo.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000720

Naziv: Velika i mala Gradina u Vučaku

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gllogovac

Grad / Selo: Vučak

Lokacija: Velika i mala Gradina u Vučaku

Poštanski fah: 13000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Kasna Antika

Vek: IV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.