MESDŽID ŠEH EMINA (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 324/58- 28.06.1958

Istorijat

Nalazi se u istorijskom kompleksu Velike Čaršije i kompleksu Albanske Lige, ogranak u Đakovici, na mestu zvanom Kryepazari.Mesdžid je izgrađen u XVIII veku. Objekat je mesdžid sekte SADI, izgradjen sa strane Šeh Emina koji je u to vreme bio kadija (advokat), a školovanje je završio u Turskoj. Današnji naslednik mesdžida je Šeh Ruždija. Karakteristika mesdžida je izgradnja tradicionalnom tehnikom.Temelji i prizemlje si izgrađeni od tesanog kamena, sprat od blata, krov je drvene konstrukcije duge strehe, a na zidovima i plafonu se nalaze ukrasi. Sistem izgradnje je bondruk, na spratu se namazi semahana, dok je kupola od drveta. Što se tiče same izgradnje, objekat je bio i dan danas ostao mesdžid.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000706

Naziv: MESDŽID ŠEH EMINA

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: Mesna zajednica br.2 – „Mahalla e Krypazarit“u Velikoj Čaršiji

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: "Ismail Qemajli"

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.