Kaljaja Pograđe (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01. 10. 2014

Istorijat

Kaljaja Pograde se nalazi 10 kilometara na jugoistoku Gnjilana, tačnije oko 1 km udaljenosti od sela Pograde. Pozicionirana je na klisuri Lapušnice, na nadmorskoj visini od 567 m a na dnu brda teče reka Binačka Morava. Kaljaja je unutrašnje površine od 1.2 hektara i tipična je za period Justinijana (VI vek), odnosno deo je mreže tvrđava izgrađenih u Dardaniji od kraja kasnog antičkog doba. Ova činjenica se potvrđuje i pisanim dokumentima i novčića nađenih tokom konzervacije i istražiavanja kaljaje. Najstariji novčić pronađen na kaljaji datira iz 246 – 249 godina, sa portretom Otacila Severa, žena Filipa Prvog. Plan citadele Kaljaje Pograde nepravilnog je oblika petougla, dok južni zid centralne kule jeste ustvari zaštitni zid citadele, jedna od karakteristika koja razlikuje ovu tvrđavu od drugih tvrđava. Kaljaja Pograde ima tri ogradna zida, podeljenih kao: prvi zid, drugi zid i treći ogradni zid. Jedan deo ovih zidova nalazi se na površini zemlje, dok se drugi deo istih nalazi ispod zemlje. Prvi ogradni zid iznad zemlje je 17 metara dugačak i 4 metara visok. Dok je drugi ogradni zid dužine 27 metara. Na najvišljem delu čuvaju se tragovi tornja za posmatranje, zidovi kojeg idu i do deset metara u visinu i koji ima četvrtaste uglove simetričnih dimenzija 8 x 8 metara. Takođe, u delovima osi ove tvrđave, nalaze se i kule manjih veličina, koje se nalaze na zapadnom, severnom i severoistočnom delu, a na ponekim mestima i dalje čuvaju visinu i do oko 4 metara. Zidovi su rađeni od tesanog i netesanog kamena vezani krečnim malterom. Tokom radova koji su sprovedeni 2007 godine, otkriven je podzemni kanal koji povezuje deo kaljaje unutar zidina sa rekom Morava. Na kaljaji se nalazi i takozvani “Mlečni Kamen”, koji je u narodu poznat kao lekovit kamen. Kaljaja Pograde predstavlja spomenik od velike istorijske, naučne i kulturne važnosti.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000020

Naziv: Kaljaja Pograđe

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Pograđe

Lokacija: Pograđe -Lapušnička Klisura (Gnjilane)

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice: Nuk ka emërtim të rrugës

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Kasna Antika

Vek: VI

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.