Tekija Šejh Bana (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Tekija Šejh Bani se nalazi na mestu zvanom "Mahala Čuli" pri reci Krena. Zgrada je izgrađena u XIX veku. Primarna funkcija Tekije je bila religiozna, ali na ovaj objekat su održana mnoga obrazovne aktivnosti. Tekija Šejh Bani pripada redu SADI. Osnivač Tekije je Baba Sadik i Baba Ahmet, čiji kuburi (grobovi) se nalaze u tekiji. Tekije je dobila naziv prema Šejh Baba Bani ili Šejh Šaban II koji je bio Šejh od 1911-1942. Prvi grobovi (kuburi) tekije pripadaju tri devojkama koje su pale kao mučenice u doba Austro-Turskog rata (1683-1699). Tekija Šejh Bani se sastoji od objekta Tekije, koja ima dva sprata i objekat turbeta kao jedne celine. Tekija ima samahanu gde su se obavljali verski rituali, dve gostinske sobe kao i turbe kao posebna prostorija. Samahanja je prekrivena veličanstvenom kupolom sa dosta ukrasa, freskama, fotografijama i opremom za obavljanje obreda zićri. Gostinske sobe su takođe izrađene od drvenog materijala. Spolja objekat ima divan pogled, sa čardakom koji zauzima dominantno mesto, prozora poređani u skladu gde svaka ima Materijal korišćen za izgradnju zgrade je kamen – u temeljima, zidovi su od pečene cigle, konstrukcija međusprata je od drvenih greda hrastovine sa podom od dasaka. Krov je također sa mnogo pada i takođe je pokriveno drvetom prekriven ravnim crepom. Objekat turbeta je srednje veličine spojena sa objektom tekije. Turbe sa spoljne strane prati kontinuirano arhitekturu Tekije, dok iznutra postoji samo jedan prostor pokriven krovom koji se oslanja na osmo-ugaonom temelju. Tavan je obložen daskama i šiklama.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000640

Naziv: Tekija Šejh Bana

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: "Mahala Ćula"

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Mihajl Grameno

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.