Hadum Džamija, škola (mejtep), bibljoteka, groblje i šadrvan (česma) (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 19.02.1955.-nr.58/55

Istorijat

U jezgru Velike Čaršije, na raskrsnici dva glavna puta, “Ismail Qamajli” i “Abedin Tërbeshi”, nalazi se istorijski kompleks Hadum Džamije. Kompleks je izgrađen 1585 godine (1001 po Hidžretskoj godini), XVI vek.Graditelj džamije je bio Efendi Hadum Aga.Ovaj objekat je služio kao sakral (džamija), dok se u njegovom kompleksu nalazi i mejtep koji je vršio funkciju verskog učenja. Kompleks džamije se sastoji od džamije, minareta, mejtepa, abdesthane, starog groblja i biblioteke, koja je i jedna od najstarijih biblioteka na Kosovu. Džamija, minaret i biblioteka su izgrađeni od izrezbarenog kamena. Džamija i minaret su pokriveni olovom, dok su biblioteka i mejtep pokriveni tradicionalnim crepovima. Autentični ukrasi unutrašnjosti džamije i biblioteke sačuvani su nakon oštećenja. Od same izgradnje ovog objekta nije bilo izmena.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000602

Naziv: Hadum Džamija, škola (mejtep), bibljoteka, groblje i šadrvan (česma)

Klasa: Ansambël

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: Velika Čaršija

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: "Ismail Qemajli"

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVI

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.