DŽAMIJA GERĆARA (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Džamija Grčara kao što se može zaključiti iz samog imena, pripada “Mahali Grčara”, koja se nalazi u blizini ulice Čabrata. Prema podacima koje imamo ova džamija sagrađena je 1907 godine od strane domaćih majstora. Planimetrija objekta je redovitih geometrijskih oblika (dva četvorougaona pravougla, jedan veći, i drugi manji), i nalazi se uz glavnu ulicu. Zgrada je izgrađena od materijala kamen i pečene cigle, sa krovnom konstrukcijom kvalitetnog drveta. U enterijeru nailazimo na sve karakteristične elemente za ovaj objekat, kao što su: samahane, mimber, mihraba, mahvili, ćursa i hajat. Prozori u prizemlju su većih dimenzija od onih na spratu, ali obe vrste se završavaju u obliku luka. Na kamenom luku iznad glavnog ulaza nalaze se neki natpisi na osmanlijskom jeziku. U južnoj strani džamije nalazi se stari grob okružen metalnom ogradom. Posebnost u odnosu na ostale džamije je spoljni izgled, koja je izrađena redovnim geometrijskim figurama, iako ne postoji zapisi kada su tačno izrađene. Minaret džamije je od kamena iako je trenutno prekrivena slojem kreča. Iznad glavnog ulaza u džamiju nedavno izgradili pokrov od drvene konstrukcije.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000599

Naziv: DŽAMIJA GERĆARA

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Đakovica

Lokacija: Mahala Gerčara"

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Bajram Curri

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.